Sklep Greenfly > Articles posted by Paweł Mszyca

Regulamin Konkursu

1.1 Organizatorem konkursu: Wygraj Album z Greenflyalbums (dalej zwanego „Konkursem”) jest Tofoto Paweł Mszyca, ul. Bystrzańska 18, 43-309 Bielsko-Biała, (dalej zwana „Organizatorem”). 1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.greenflyalbums.pl. 1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie...